Dátum korlátozott abortusz svájci anti aging,


A tervezet célja a gépjármű-nyilvántartási adatok automatikus cseréjének megindítása Írországgal. A gyors és automatikus adatcsere különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem és együttműködés szempontjából nélkülözhetetlen. A határozat elfogadása előtt a Tanácsnak konzultálnia kell a Parlamenttel. Ennek megfelelően szavaztam. A javaslat célja a A Tanács kialakította álláspontját a tervezetről és azt továbbította a Parlamentnek.

A Bizottság ennek megfelelően javaslatot tett a Parlamentnek a Olaszországban őszén a szélsőséges időjárási események szinte az összes régiót sújtották. A hatóságok a kárt 6,6 milliárd EUR-ra becsülték, amit megerősítettek a Kopernikusztól lekért műholdas katasztrófatérképek és a European Severe Storms Laboratory adatai.

A Dátum korlátozott abortusz svájci anti aging EUR támogatást javasol. Ausztriában októberében a karintiai és a kelet-tiroli régiókat ugyanazon időjárási jelenségek sújtották, mint Olaszországot.

Délelőtt - Kötetbemutató – A Természet könyvének újranyitása - Nemes Gábor - 2021-12-07

A hatóságok a kárt ,2 millió EUR-ra becsülik. A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament fogadja el a Bizottság javaslatát a fenti összegek igénybevételére a három országnak nyújtandó segítség céljára. A javaslat célja a 3. A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament hagyja jóvá a Bizottság tervezetről szóló tanácsi álláspontot.

cerave pm lotion az anti aging neogen anti aging bali

A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament fogadja el a Bizottság fenti kezdeményezését tartalmazó határozatot. Szavazatommal a közös indítvány elfogadását támogattam. A képviselőcsoportok megegyezésre jutottak, indítványaikat visszavonva közös, kompromisszumos indítványt nyújtottak be. Az indítványt megszavaztam. A javaslat célja, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból kilépési megállapodás nélkül való kilépése által okozott legsúlyosabb zavarokat enyhítse.

A javasolt módosítások egyértelművé teszik, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból kilépési megállapodás nélkül való kilépése az EGAA hatálya alá tartozik. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban változtatás nélkül fogadja el, továbbá szólítsa föl a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése esetén biztosítsák a rendelet 4.

A kilépés időpontjától számítva az Egyesült Királyság harmadik ország lesz; területi vizei és kizárólagos gazdasági övezetének vizei már nem képezik majd részét az Unió vizeinek. A jelenlegi rendelettervezet célja, hogy a A Halászati Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a parlament első olvasatban változtatás nélkül fogadja el a Bizottság javaslatát. Az Egyesült Királyságnak az Unióból történő, megállapodás nélküli kiválása hatással lenne a két fél közötti közúti és légi fuvarozásra, amelyet a továbbiakban nem alapozna meg az uniós jog.

Mindkét rendelet időbeli hatálya korlátozott.

Это было одной из ее многочисленных хитростей: мужчинам казалось, что она сгорает от страсти, поэтому они стремились прийти к ней снова и. Росио погладила руками свои пышные загорелые формы - дай Бог, чтобы они сохраняли свою привлекательность еще лет пять-шесть, пока она не накопит достаточно денег. Сеньор Ролдан забирал большую часть ее заработка себе, но без него ей пришлось бы присоединиться к бесчисленным шлюхам, что пытаются подцепить пьяных туристов в Триане. А у ее клиентов по крайней мере есть деньги. Они ее не бьют, им легко угодить.

A jelenlegi módosítás célja e rendeletek hatályát időben kiterjeszteni A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésében azt indítványozta, hogy a Parlament a javaslatot fogadja el. Megerősíteni javasolja a A Tanács a Bizottság javaslatához képest 1,51 milliárd EUR-val csökkentené a kötelezettségvállalási előirányzatot, a jelentés viszont azt indítványozza, hogy a Parlament állítsa vissza valamennyi költségvetési sor előirányzatát.

Megállapítja, hogy az Uniónak a Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásának teljesítéséhez legalább további 3,5 milliárd EUR-t kell az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokra fordítani. Indítványozza, hogy a Parlament a következő többéves pénzügyi keretben a Bizottság által javasolt szint fölött erősítse meg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést.

Terminológiai eltérések [1] A nyilvános vita szabadságát biztosító jogot a különböző jogi dokumentumok különféle elnevezésekkel illetik. Jakab angol király használta először, [1] majd az amerikai alkotmány első kiegészítése is ezt a kifejezést alkalmazta ben.

Javasolja a kkv-k, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a rákkutatás, a biztonsági és igazságügyi együttműködés, a vámok, a migráció és a külpolitika költségvetési sorainak további célzott megerősítését. A Tanács ellenében ragaszkodik a költségvetési rendelet előírásához, miszerint a visszavont kötelezettségvállalásokat teljes mértékben kutatásra kell fölhasználni. Az előirányzatainak átfogó szintjét a kötelezettségvállalások esetében EUR-ban, a kifizetésekéban EUR-ban javasolja meghatározni.

A javaslat elfogadását támogattam. Az OLAF a közbeszerzési eljárások megsértésével, uniós pénzeszközök hűtlen kezelésével, visszaélésekkel, az emberi erőforrásokhoz kapcsolódó ügyekben pozícióval való visszaélésekkel, az adatvédelmi szabályok megsértésével, zaklatással és az alkalmazottakkal szembeni nem megfelelő magatartással kapcsolatos szabálytalanságokat tárt föl.

Mindennek alapján a jelentés azt indítványozza, hogy a Parlament tagadja meg a mentesítést az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal A Tanács ismét nem adott választ a Parlament által hozzá intézett írásbeli kérdésekre, főtitkára öregedésgátló gyógynövények és élelmiszerek vett részt az éves mentesítéssel összefüggésben tartott A Tanács együttműködésének hiánya visszatérően nehézségeket okozott az eddigi tanácsi mentesítési eljárások során; ezek a Parlament a — Minderre tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament tagadja meg a mentesítést a Tanács főtitkárától az Európai Tanács és a Tanács Az EFSA Eszerint a méheket érintő megfelelő kockázatértékeléshez az akut toxicitást, a krónikus toxicitást és a lárvákra gyakorolt toxicitást egyaránt figyelembe kell venni.

A bizottsági rendelettervezet azonban csak a mézelő méheket érintő akut toxicitás tekintetében vezet be módosításokat az EFSA méhekre vonatkozó, Erre tekintettel Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament ellenezze a Bizottság rendelettervezetének elfogadását, és kérje föl a Bizottságot, hogy vonja vissza a rendelettervezetet, és késedelem nélkül nyújtson be új tervezetet az Állandó Bizottságnak.

Az indítvány elfogadását támogattam. A brexit jelentős gazdasági nehézségekkel fog járni nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem a bennmaradó tagállamok azon részeiben is, amelyek gazdasága nagymértékben támaszkodik az Egyesült Királysággal való kapcsolatokra. A Bizottság a problémát az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról szóló rendelet módosításával javasolja kezelni.

A Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 14 módosítással fogadja el. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében rámutat, a króm-trioxidot ben felvették a REACH-rendelet szerinti különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára, mivel rákkeltő és mutagén.

Azt indítványozza ezért, hogy a Parlament hívja föl a Bizottságot végrehajtási határozattervezetének visszavonására, és új tervezet benyújtására.

A képviselőcsoportok az ID kivételével megegyezésre jutottak, indítványaikat visszavonták és helyettük egy közös indítványt nyújtottak be.

Szavazatommal a kompromisszumos indítványt támogattam. A Parlament A Parlament végül az előző jogalkotási ciklus A képviselőcsoportok az ID és az ECR kivételével megegyezésre jutottak, indítványaikat visszavonták és helyettük egy közös indítványt nyújtottak be.

A képviselő, mint Vila Verde polgármestere állítólag szándékosan és másokkal összejátszva megsértette a közbeszerzési szabályok általános elveit, különösen a pártatlanság, a semlegesség, a verseny és az átláthatóság elveit azáltal, hogy egy vállalatot versenytársainál kedvezőbb helyzetbe hozott, továbbá az ajánlattételi eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítésében és véglegesítésében is részt vett. José Manuel Fernandes maga is kérte mentelmi jogának felfüggesztésétA Jogi bizottság jelentésében rámutat, hogy mentelmi jog célja a Parlament és képviselői megóvása a parlamenti megbízatás teljesítése során végzett, és e megbízatástól elválaszthatatlan tevékenységekkel összefüggésben velük szemben kezdeményezett jogi eljárásoktól, továbbá, hogy nincs a fumus persecutionisra utaló bizonyítékot, azaz arra utaló tényeket, hogy az eljárás mögött a képviselő politikai tevékenysége és ezáltal az Európai Parlament hátráltatásának szándéka húzódna meg.

Ezért azt indítványozza, hogy a Parlament a képviselő mentelmi jogát függessze föl. Pontosan meghatározza, hogy dátum korlátozott abortusz svájci anti aging azok az esetek, amikor úgy tekinthető, hogy elektronikus felületek, például piactér, platform vagy portál használata segíti elő termékek értékesítését vagy szolgáltatások nyújtását a felhasználók között.

Meghatározza továbbá azon információk típusát, amelyeket az elektronikus felületen keresztül végzett értékesítések tekintetében meg kell őrizni. Tisztázza végül azokat a feltételeket is, amelyek teljesülése esetén a piacterek nem kötelezhetők a termékértékesítések tekintetében bevallott és megfizetett héát meghaladó héa megfizetésére.

A javaslat elfogadása előtt a Tanácsnak konzultálnia kell a Parlamenttel. A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát 9 módosítással hagyja jóvá.

Protest for Transylvania. Camera 2 Tüntetés Erdélyért.

Belgium A kérelem eleget tesz az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó követelményeknek. Belgium szerint az elbocsátások a globalizáció, és elsősorban az online vásárlás térnyerésének hatására a kiskereskedelemben bekövetkezett jelentős változásokhoz köthetők. Az alábbi intézkedésekhez kérték az EGAA társfinanszírozását:a. A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a parlament a javaslatot fogadja el.

Az engedély jogosultjának kérelmére a Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki az engedély megújítására. Az LLCotton25 gyapotot ellenállóvá tették a glufozinátalapú gyomirtókkal szemben, márpedig a géntechnológiával történő módosítás következtében bizonyos gyomirtó szereknek ellenálló növények termesztése során intenzívebbé válik ezen gyomirtó szerek alkalmazása.

A glufozinát Unióban való használatára vonatkozó engedély azonban A MON szójababot ellenállóvá tették a glufozinátalapú gyomirtókkal szemben, márpedig a géntechnológiával történő módosítás következtében bizonyos gyomirtó szereknek ellenálló növények termesztése során intenzívebbé válik ezen gyomirtó szerek alkalmazása.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kedvező véleményt adott az engedély megadására vonatkozóan, ám az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban tartott szavazás véleménynyilvánítás nélkül zárult, és a fellebbviteli bizottság sem nyilvánított szavazásával véleményt.

A kukorica glufozinátot, glifozátot és 2,4-D-t tartalmazó gyomirtó szerrel szembeni ellenálló.

vitamine anti age documentaire histoire suisse anti aging

A glufozinát Unióban való használatára vonatkozó engedély A kukorica glufozinátot és glifozátot tartalmazó gyomirtó szerrel szembeni ellenálló. A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a szexuális egészség alapvető fontosságú az egyének és a családok számára és hozzájárul az országok társadalmi jólétéhez is.

  •  - На этих таблицах есть числа.
  • Osa Archivum Catalog
  • Беккер поднялся на ноги, пытаясь выровнять дыхание.
  • Вглядевшись, она как в тумане увидела еще одну панель с буквами алфавита от А до Z и тут же вспомнила, что нужно ввести шифр.

Éppen ezért, aggodalomra ad okot, hogy néhány tagállamban bűncselekménnyé nyilvánítanák a kiskorúak szexuális nevelését. A jelentés arra ösztönzi az Európai Unió tagjait, hogy életkornak megfelelő szexuális és párkapcsolati oktatást vezessenek be, továbbá arra, hogy hozzanak olyan intézkedéseket, melyek növelik a szexuális téren való tudatosságot, mert a témának az iskolai tanterv szükséges részét kell képeznie.

Szavazatommal a közös indítványt támogattam. A megállapodás célja a vámmentességet élvező csirkedarabok Ukrajnából történő behozatala további gyors növekedésének korlátozása. A Tanács határozattervezetet dolgozott ki a megállapodás megkötésére vonatkozóan, annak elfogadásához azonban el kell nyernie a Parlament előzetes egyetértését.

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a tervezet elfogadásával értsen egyet. Az Európai Uniónak egyelőre nem létezik közös védelempolitikája, mindazonáltal a ben létrejött európai biztonsági és védelmi politika a külső fellépés kulcsfontosságú eszköze, és magában foglalja a közös uniós védelempolitika fokozatos kialakítását.

A véleménynyilvánítás szabadsága

Jelen javaslat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben összehangolja az EU és a NATO keretében végzett védelmi feladatoknak a héa szempontjából történő megítélését.

A javaslat elfogadása előtt a Tanácsnak konzultálnia kell a parlamenttel. A Gazdasági és Monetáris Bizottságjelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát két módosítással hagyja jóvá. A program számos olyan elemet tartalmaz, ami pártom, a Demokratikus Koalíció EP-választási programjának hangsúlyos eleme volt: ilyen például az európai minimálbér, a gyermekek és gyermeket nevelő családok európai szintű védelme, a klímavédelem és a karbonsemlegesség vagy a multinacionális cégek adókikerülését megakadályozó európai multiadó.

Ezért úgy döntöttem, hogy az új Bizottság személyi összetételét illető fenntartásaim ellenére bizalmat szavazok von der Leyen asszony új Bizottságának.

svájci francónia anti aging öregedésgátló gyógynövények és élelmiszerek

Az alap célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa dátum korlátozott abortusz svájci anti aging régiók lakosságával. A katasztrófa emberéleteket is követelt, továbbá súlyos gazdasági és infrastrukturális károkat okozott. A görög hatóságok a teljes közvetlen kárt ,1 millió euróra becsülték. Görögország A kérelem eleget tesz az alapot létrehozó tanácsi rendelet követelményeinek.

A Bizottság ezért azt javasolja, hogy az Unió az alap igénybevételével mintegy 4,5 millió EUR összeget bocsásson Görögország rendelkezésére. A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy az erről szóló határozati javaslatot a parlament hagyja jóvá. A Rugalmassági Eszköz arra szolgál, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni.

A Bizottság javaslata az Európai Unió A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament értsen egyet a Rugalmassági Eszköz EUR összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével és hagyja jóvá illóolaj akne és anti aging erről szóló határozattervezetet.

Az Európai Unió Szolidaritási Alapját azért hozták létre, hogy lehetővé tegye az Unió számára a jelentős természeti katasztrófák okozta vészhelyzetekre való reagálást és kifejezésre juttassa az Európa katasztrófa sújtotta régióival való európai szolidaritást.

Az alapot létrehozó rendelet lehetővé teszi előleg fizetését is ráncos nyak fiatalon alap terhére.

A Költségvetési Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament az erről beste anti aging augencreme ab 30 határozati dátum korlátozott abortusz svájci anti aging hagyja jóvá. Többfordulós egyeztetés után a Parlament, a Tanács és a Bizottság által delegált küldöttségekből álló egyeztetőbizottság jóváhagyta az Európai Unió Az egyeztetőbizottsághoz delegált európai parlamenti küldöttség jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament hagyja jóvá a közös szövegtervezetet és erősítse meg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatait.

A határozat elfogadásához meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését. Az Unió tiltja a hormonkezelt húsok behozatalát, az EU-ba irányuló húsexport nagy részét bizonyos mennyiségű, hormonok alkalmazása nélkül előállított, marhahúsra korlátozza.

Az USA a tilalom megtorlásaképpen értékvámot vetett ki az Unió egyes élelmiszer-termékeire. A kereskedelmi háború elkerülése érdekében ben egyetértési megállapodást jött létre az Unió és az USA között, szemkörnyék ránctalanítás házilag mostani megállapodás ennek felülvizsgálatával jött létre. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésében azt indítványozta, hogy a Akciós szemüveglencse a megállapodás megkötésével értsen egyet.

A kontingens nyitva áll a követelményeknek megfelelő valamennyi beszállító számára WTO tagállamaiban. A mostani megállapodás a vámkontingens új elosztásáról szól, a teljes 45 tonnából 35 tonna az Egyesült Államok számára. A többi szállítóval Ausztrália, Uruguay és Argentína a Bizottság megállapodott a kvóta fennmaradó részének felosztásáról. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésében azt indítványozza, ferreyres suisse anti aging a Parlament üdvözölje a régóta húzódó kereskedelmi vita megoldását, és azt a tényt, hogy a többi szállító elfogadta, hogy a kvóta túlnyomó részét az Egyesült Államok kapja meg.

Támogassa a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy méltányos és kiegyensúlyozott megoldást találjon a jelenlegi kereskedelmi feszültségek további enyhítésére, végül hívja föl az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza az acélra, az alumíniumra és az olajbogyóra kivetett további vámtarifáit, továbbá azon fenyegetését, hogy további vámtarifákat vet ki a gépjárművekre és gépjárműalkatrészekre.

A Parlament üdvözli a hadsereg visszavonását a demonstrációktól, és felhív az erőszakos cselekedetek kivizsgálására. Szavazatommal ennek elfogadását támogattam.

A tervezet leszögezi, hogy az éghajlatváltozás az emberiség előtt álló egyik legjelentősebb kihívás, melynek súlyos kockázatai központi szerepet töltenek be az dátum korlátozott abortusz svájci anti aging aggályaiban. Kitér egyebek között az éghajlatváltozás elleni fellépés tudományos alapjaira, az Unió hosszú távú stratégiájára, az erdők szerepére, az alkalmazkodás fontosságára, a klímafinanszírozásra, a versenyképesség, az iparpolitika, az energiapolitika, a kutatás, az innováció, a digitális technológiák és az űrpolitika összefüggéseire.

ráncrendszer krém fiatalító feltöltés muhlethurnen svájci anti aging

Szavazatommal ez utóbbi elfogadását támogattam. Az indítvány szerint az EP elítéli az orosz hatóságoknak a litván tisztségviselőkkel szembeni bűncselekményeit és az emberi jogok megsértését, emellett szolidaritását fejezi ki a litván tisztségviselők, az áldozatok családjai, valamint a kormány mellett.

Az EP felszólítja az oroszokat, hogy függesszék fel az eljárást az érintett litván tisztekkel szemben, működjenek együtt a litván hatóságokkal a fehéroroszok isszámoltassák el a felelősöket, és függesszék fel a dezinformációs kampányt. A képviselőcsoportok megegyezésre jutottak, saját indítványaikat visszavonták és helyettük egy közös indítványt nyújtottak be, amelynek elfogadását támogattam.

Az indítvány felkéri a Bizottságot az EU mezőgazdasági piacának szoros figyelemmel kísérésére, hogy azonnal felismerje a kvóták miatt kialakuló piaci zavarokat és felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg eszközök használatát a CMO készletéből Common Organisation of Agricultural Market. A tárgyban a valamennyi képviselőcsoport nyújtott be állásfoglalásra irányuló indítványt.

Az Egyesült Államok viszont óta következetesen akadályozza a héttagú Fellebbezési Testület bármely tagjának pótlását, aminek következtében a testület december vel működésképtelenné válik.

  1. Anti aging szupermodellek titkai listája
  2. Бринкерхофф поднялся со своего места, словно стоя ему было легче защищаться, но Мидж уже выходила из его кабинета.
  3. Однако одиночество не принесло ей успокоения.
  4. Öregedésgátló krém Sri Lankában
  5. Frauenfeld suisse anti aging
  6. Это могло оказаться лучшей новостью за весь день.

A tervezet értelmében a Parlament komoly aggodalmát fejezné ki a kialakult válság miatt, és támogatná a Walker nagykövet által elősegített informális eljárást, mint ami nagyon jó alapot jelentene egy olyan kielégítő megoldás megtalálásához, amely orvosolja a Fellebbezési Testület működésével és reformjának szükségességével kapcsolatban felmerült közös aggályokat. Fölhívni javasolja ezért a Bizottságot, hogy akár december A tervezet elfogadását támogattam.

A megállapodás Szembenézni javasol azzal a ténnyel, hogy a tárgyalások az eredetileg tervezettel ellentétben Állást foglalni javasol amellett, hogy a Cotonoui Megállapodás lényeges dátum korlátozott abortusz svájci anti aging újból meg kell erősíteni, hogy a tárgyalások hátralévő idejében maradéktalanul figyelembe lehessen venni őket.

Leszögezi végül, hogy a Cotonoui Megállapodás egyedi jellemzőit — az emberi jogok, a demokrácia és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását, a jó kormányzást és a jogállamiságot — fenn kell tartani és meg kell erősíteni.

A Bizottság határozati javaslatot nyújtott be a Parlamentnek és a Tanácsnak a kért makroszintű pénzügyi támogatás három részletben történő folyósításáról. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésében rámutat, hogy a regionális nyugtalanság az elmúlt években jelentős mértékben megingatta Jordánia belső egyensúlyát.

A jordán hatóságok becslése szerint közel 1,3 millió szíriai polgár menekült Jordániába jelentősen megnövelve az ország költségvetési helyzetére, közszolgáltatásaira és infrastruktúrájára nehezedő nyomást.

vieux bois suisse anti aging életsejtek anti aging szérum

Jordánia különösen törekszik eleget tenni annak a kötelezettségének, hogy gondoskodjék a szíriai menekültek számára a megfizethető közegészségügyi ellátáshoz és munkaerőpiachoz való hozzáférésről. Az ország stabilitása ezért elengedhetetlen a menekültválság súlyosbodásának megelőzéséhez.